Adatvédelmi tájékoztató

Jogi dolgok
Adatvédelmi tájékoztató

A(z) Makár Ádám egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli azon látogatók személyes adatait, amelyek valamelyik eladó termék kapcsán igénybe veszik az érdeklődő űrlapot, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az érdeklődő felületet igénybe vevő felhasználók adatait.

Az adatkezelő címe: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 36

Az adatkezelő elérhetősége: +36 70 753 2506, info@mkrdesign.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A látogató az érdeklődés folyamatában (érdeklődő űrlapon keresztül) kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez azzal, hogy kipipálja az "Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot és engedélyezem, hogy a megadott elérhetőségeken felvegyétek velem a kapcsolatot." lehetőséget.

Az érintettek köre: érdeklődő űrlapot igénybe vevő látogatók

A kezelt adatok köre: a látogatók által az érdeklődés során megadott a kapcsolat felvételhez, és megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Teljes név, Elérhetőség (telefon, email)

Az adatgyűjtés célja: kapcsolatfelvétel az érdeklődővel

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Makár Ádám egyéni vállalkozó.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az űrlap beküldését követően X napon belül törlésre kerülnek.

A látogató kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A látogató amennyiben igényli, szabad akaratával felkeresheti az oldal üzemeltetőjét, és kérheti a rendszerből adatai manuális eltávolítását (Név, e-mail cím, telefonszám).

Ha korábban űrlapot küldött el, akkor az űrlaphoz az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. Az űrlaphoz kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, az űrlapot igénybe vevő látogató erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a látogató kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a látogató nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)